İnfeksiyon Dünyası Çalıştay Logo 
Çalıştay Tarihi
İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı 2016 E-Poster Modülümüz Açılmıştır...
« Geri Dön
 

Resmi büyütmek için tıklayınız.

İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı 2016
E-Poster Modülümüz Açılmıştır...

Benzer sorunların e-poster olarak paylaşılmış olabileceği düşüncesi, sizi kendi sorununuzu aktarmaktan alıkoymasın...

Siz; infeksiyon hastalıkları ve mikrobiyoloji ile ilgilenen tüm hekim, idareci ve ilaç endüstrisi temsilcileri,

Çalışma hayatınızda karşınıza çıkan, olguların tanı ve tedavisine, idari konulara veya güncel mevzuata yönelik soru(n)larınızın Çalıştay'da yanıt bulması ve deneyimlerinizi paylaşmanız için e-posterlerinizi bekliyoruz.

İnfeksiyon Dünyası (www.infeksiyondunyasi.org) web sitesinin sağ sütünunda ve İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı (http://calistay2016.infeksiyondunyasi.org) web sitesinin sol sütünunda yer alan e-poster butonu aracılığıyla e-posterlerinizi kaydedebilirsiniz.

Burada hedeflenen yaşadığınız, yaşandığını düşündüğünüz, mevcut ve/veya olası soru(n)larınızı paylaşmak ve interaktif bir ortamda benzer soru(n)ları yaşayan kişilerle uygun çözüm(ler) bulmaktır.

Bir kişinin soru(n)larına bulduğu çözümler herkes için uygun olabilir, biraraya gelindiğinde soru(n)lar farklı yönleriyle ele alınıp paylaşılarak daha iyi çözümler üretilebilir.

Çalıştay'daki başlıca konular şunlardır:

*Aşı ve İmmünizasyon
*Diyabetik Ayak İnfeksiyonları
*Hastane İnfeksiyonları
*HIV/AIDS
*Viral Hepatitler
*İmmünsüpresif Hastada İnfeksiyonlar
*İntraabdominal İnfeksiyonlar
*Mikrobiyoloji: Laboratuvar - Klinisyen İşbirliği
*Pediatrik İnfeksiyonlar
*Sepsis
*Toplum Kökenli Pnömoni
*Yoğun Bakım İnfeksiyonları

Çalıştay'ın ana hedefi her türlü soru(n)un ve çözüm önerilerinin tartışılması olup e-poster konuları yukarıdaki başlıklarla sınırlı olmayacaktır.

Çalıştay'ın farklı formatına paralel olarak e-poster formatında da farklılıklar bulunmaktadır:
  1. Çalıştay'da poster alanı bulunmayacaktır.
  2. Başvuruda e-poster özeti hazırlanmayacak ve tam metin şekliyle kaydedilecektir.
  3. Alışılagelen "Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular ve Sonuçlar" yerine "Soru(n), Olay/Olgu, Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?, Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu" formatı seçilmiştir.
  4. e-poster formatında gönderilen soru(n)lar ve deneyimler değerlendirilecek, konularına göre sınıflandırılacaktır. Bilimsel oturumlarda yer alan "Soru(nu)m var" sunumları konuyla ilgili e-posterler arasından seçilecek ve poster sahibi tarafından 3 dakikalık sözlü sunum olarak paylaşılacaktır.
  5. Kabul edilen tüm e-posterler Çalıştay süresince sunum olarak ekranlarda gösterilecektir.
  6. Çalıştay'da ele alınamayan veya çözüme kavuşmayan soru(n)ların yer aldığı e-posterler ise sonraki süreç içinde İnfeksiyon Dünyası Platformu'nda tartışmaya açılacaktır.
  7. Her bir e-poster bildirisinde, yazarlar tarafından belirlenen bir katılımcı "Bildiriyi Sunan Araştırmacı" statüsünde kabul edilmektedir.
"Çözümler soru ile başlar"
"Sorunlar paylaşılırsa çözüm kolaylaşır"
"Bilgi ve deneyim paylaşımı önemlidir"