İnfeksiyon Dünyası Çalıştay Logo 
Çalıştay Tarihi
BAŞLICA KONULAR
« Geri Dön
 • Akılcı Antibiyotik Kullanımı
 • Diyabetik Ayak İnfeksiyonları
 • Hastane İnfeksiyonları
 • HIV/AIDS
 • İmmünsüpresif Hastada İnfeksiyonlar
 • Mikrobiyoloji: Laboratuvar-Klinisyen İşbirliği
 • Pediatriden Geriatriye 1. Basamakta Sık Rastlanan İnfeksiyon Hastalıkları
 • Pediatriden Geriatriye Aşı ile Korunma: Çok Soru Çok Cevap
 • Sepsis
 • Viral Hepatitler
 • Yoğun Bakım İnfeksiyonları