İnfeksiyon Dünyası Çalıştay Logo 
Çalıştay Tarihi
BİLİMSEL PROGRAM
« Geri Dön

Güncel Soru(n)lar-Pratik Çözümler
24-27 Mart 2016 tarihleri arasında Wyndham ANKARA'da Dr. Mustafa Aydın ÇEVİK anısına düzenlenecek olan İNFEKSİYON DÜNYASI ÇALIŞTAYI 2016'nın Bilimsel Programı aşağıda sunulmuştur.

İNFEKSİYON DÜNYASI ÇALIŞTAYI 2016'da buluşmak ve görüşmek üzere...
ÇALIŞTAY BAŞKANLARI
Volkan KORTEN
Sercan ULUSOY
24 MART 2016 PERŞEMBE
08:30-09:00 Kayıt
09:00-09:30 Açılış
Teletıp ve Eğitim Derneği adına
Dernek Başkanı Hamdi AKAN
İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı 2016 adına
Çalıştay Eş Başkanı Sercan ULUSOY
09:30-09:45 Çay-Kahve Molası
09:45-11:15 DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI
Oturum Başkanları: Neşe SALTOĞLU, Necla TÜLEK
e-poster Sunucuları: Seval BİLGİÇ ATLI, Serhat UYSAL, Meliha Çağla SÖNMEZER
Tartışmacılar:
Bülent ERTUĞRUL
Ali ÖZNUR
Meltem TAŞBAKAN
Ahmet Çınar YASTI
11:15-11:30 Çay-Kahve Molası
11:30-12:30
Satellit 1
İntraabdominal İnfeksiyonlarda Akılcı Antibiyotik Kullanımı
Ajanda:
11:30-11:45: İntraabdominal İnfeksiyonlarda Güncel Yaklaşımlar
Prof. Dr. Sercan ULUSOY (Oturum Başkanı)

11:45-12:15: İntraabdominal İnfeksiyonlarda Ertapenem’in Yeri
Prof. Dr. Meltem TAŞBAKAN

12:15-12:30: Soru ve Cevap
MSD
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:30 AKILCI İLAÇ KULLANIMI:
ANTİBİYOTİK YÖNETİM PROGRAMLARI

Oturum Başkanları: Mehmet BAKIR, Ayhan AKBULUT
Dünyada ve Türkiye'de Antibiyotik Direnç Problemi
Özlem KANDEMİR
Dirence Çözüm Önerileri: Antibiyotik Yönetim Programları
Şaban ESEN
14:30-14:45 Çay-Kahve Molası
14:45-16:45 SEPSİS
Oturum Başkanları: Yeşim TAŞOVA, Necmettin ÜNAL
e-poster Sunucuları: Kevser ÖZDEMİR, Ömer KARAŞAHİN
Sepsis Neden Önemli?
Necmettin ÜNAL
Sepsiste Tanı
-Tanı Kriterleri
Hülya ULUSOY
-Tanıda Mikrobiyoloji Laboratuvarının Yeri ve Önemi
Özgen ESER
Sepsiste Tedavi
-Acil Tedavi Yaklaşımı
Kubilay DEMİRAĞ
-Antimikrobiyal Tedavi
Dilek ARMAN
Sepsisin Hukuki Yönü
Hüseyin ÖZ
16:45-17:00 Çay-Kahve Molası
17:00-18:30 MİKROBİYOLOJİ: LABORATUVAR-KLİNİSYEN İŞBİRLİĞİ1
Oturum Başkanları: Deniz GÜR, Ayşe KALKANCI
e-poster Sunucuları: Sefer Erman YILMAZ, Gamze Gizem DUMAN
Tartışmacılar:
Halis AKALIN
Zeynep GÜLAY
Kültür Antibiyogramdan Kliniğe Olgularla Sorunlar
-Çoklu Dirençli Mikroorganizmalar ve Tedavi Seçenekleri
-Karbapenem Direnci ve Klinik Yorumları
-EUCAST'a Geçişte Yaşanan Sorunlar ve Klinik Yansımalar
-Mantar İnfeksiyonlarında Duyarlılık Testi: Ne Zaman? Hangi Örnekler İçin?
19:00-20:00 Akşam Yemeği
20:30 SON BİR YILDA İNFEKSİYON DÜNYASI
Yaşar BAYINDIR
1 İnfeksiyon Dünyası MİKROBİYOLOJİ: LABORATUVAR-KLİNİSYEN İŞBİRLİĞİ Platformu

25 MART 2016 CUMA
09:00-10:15 HIV/AIDS-12
Oturum Başkanları: Başak DOKUZOĞUZ, Gülden ÇELİK
e-poster Sunucu: Süheyla KÖMÜR
HIV Epidemiyolojisinin Değerlendirilmesi
Deniz GÖKENGİN
Tartışma
10:15-10:30 Çay-Kahve Molası
10:30-11:30
Satellit 2
Konu: Uzman Paneli
Moderatör: Volkan KORTEN
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı
Konuşmacılar: Graeme MOYLE
Chelsea & Westminster Hospital

Koray BAŞAR
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı


Enver ATALAR
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kardiyoloji Anabilim Dalı
GILEAD
11:30-11:45 Çay-Kahve Molası
11:45-12:45 HIV/AIDS-22
Oturum Başkanları: Başak DOKUZOĞUZ, Gülden ÇELİK
e-poster Sunucuları: Gamze KALIN ÜNÜVAR, Zerrin AŞÇI
HIV/AIDS Tanı Algoritması
Gülden ÇELİK
Kenan MİDİLLİ
Tülay YALÇINKAYA
Aygen TÜMER
Tartışma
12:45-13:45 Öğle Yemeği
13:45-14:45
Satellit 3
Konu: Vakalar Eşliğinde HIV/AIDS Tedavisine Yaklaşımlar
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Serhat ÜNAL
Konuşmacı: Prof. Dr. Dilara İNAN
ABBVIE
14:45-15:00 Çay-Kahve Molası
15:00-16:00
Satellit 4
Konu: HIV/AIDS Tedavisinin Bugünü ve Yarını: İntegraz İnhibitörleri ve Tek Tablet Rejimi
Moderatör: Doç.Dr. Behice KURTARAN
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı
Konuşmacılar: İntegraz İnhibitörlerinin Tedavide Yeri ve Önemi
Uzm. Dr. Ahmet Çağkan İNKAYA
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı

Dolutegravir Bazlı Tedavi ve Tek Tablet Rejimi
Dr. Tuna LUKIANA
Head of Medical Affairs Middle East & Africa
GSK
16:00-16:15 Çay-Kahve Molası
16:15-17:45 HIV/AIDS-32
Oturum Başkanları: Başak DOKUZOĞUZ, Gülden ÇELİK
e-poster Sunucuları: Murat DİZBAY, Esra KAYA KILIÇ
HIV-Pozitif Hastanın Eşine/Eş Adayına Bilgi Verilmesi
Taner YILDIRMAK
Cemil GÜNEŞ
Tartışma
Riskli Temas Kaygısıyla Başvuran Kişiye Yaklaşım, Yönetim, Ne Yapalım?
Çiğdem ATAMAN HATİPOĞLU
Nuriye TAŞDELEN FIŞGIN
Tartışma
17.45-18:00 Çay-Kahve Molası
18:00-19:00
Satellit 5
Konu: Klinik Veriler ve Vakalar Eşliğinde Antiretroviral Tedavide Darunavir ve Etravirinin Yeri
Moderatör: Prof.Dr.Serhat ÜNAL
Konuşmacılar: Antiretroviral Tedavide Darunavir / Klinik Çalışmalar
Prof. Dr. Dilara İNAN

Antiretroviral Tedavide Darunavir / Vakalar
Prof. Dr. Deniz GÖKENGİN

Antiretroviral Tedavide Etravirin
Prof. Dr. Volkan KORTEN
JANSSEN
19:00-20:00 Akşam Yemeği
20:30 MELTEM ve HÜSNÜ ile KLİNİK HALLER
Meltem TAŞBAKAN
Hüsnü PULLUKÇU
2 İnfeksiyon Dünyası HIV/AIDS Platformu

26 MART 2016 CUMARTESİ
09:00-10:15 VİRAL HEPATİTLER-13
Oturum Başkanları: İsmail BALIK, Onur URAL
Hasta Sunumu: Tuba İLGAR
Canlı Konsey: Olgular ve Tartışmacılar
Kronik Hepatit B İnfeksiyonunda Antiviral Tedavi Alan Olgunun İzlemi
Cemal BULUT
Kronik Hepatit B İnfeksiyonunda Antiviral Tedaviyi Kesme Kriterleri
Nurcan BAYKAM
Kronik Hepatit B İnfeksiyonunda Telbivudin
Onur KAYA
Kronik HCV'de İnterferon Dışı Tedaviler
Nefise ÖZTOPRAK ÇUVALCI
Gebede Hepatit B'ye Yaklaşım
Nazlım AKTUĞ DEMİR
10:15-10:30 Çay-Kahve Molası
10:30-11:30
Satellit 6
Konu: Kronik Hepatit C Tedavisinde Viekirax/Exviera ile Hastaya Özel Yaklaşım
Oturum Başkanı: İftihar KÖKSAL
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı
Konuşmacılar: Epidemiyoloji ve Türkiye Hasta Profili
İftihar KÖKSAL

Genotip 1b Hastalarda Yüksek Kür Şansı
Sabahattin KAYMAKOĞLU

Özel Hasta Popülasyonlarında Yüksek Kür Şansı
Tansu YAMAZHAN
ABBVIE
11:30-11:45 Çay-Kahve Molası
11:45-12:45 VİRAL HEPATİTLER-23
Oturum Başkanları: İsmail BALIK, Onur URAL
Hasta Sunumu: Dilek KARAMANLIOĞLU
Canlı Konsey: Olgular ve Tartışmacılar
İmmünsüpresif Hastada HBV Profilaksisi
Süda TEKİN
Tek Potent Antiviral Ajana Yanıtsız Olguya Yaklaşım
Mustafa Kemal ÇELEN
Kronik HBV Olgusunda Takip Yönetimi
Dilara İNAN
Emel YILMAZ
Behice KURTARAN
12:45-13:45 Öğle Yemeği
13:45-14:45
Satellit 7
Konu: Hepatit C'de Tek Hedefe Geri Sayım
Moderatör: Kenan HIZEL
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı
Konuşmacılar: Hedef: Her Hasta İçin Kür Şansı
Nurcan BAYKAM
Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi
Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı


Sonuç: Gerçek Yaşamdaki Başarı
Mustafa Kemal ÇELEN
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi
Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı
GILEAD
14:45-15:00 Çay-Kahve Molası
15:00-16:30 İMMÜNSÜPRESİF HASTADA İNFEKSİYONLAR4
Oturum Başkanları: Murat AKOVA, Hande ARSLAN
e-poster Sunucuları: Hasan Selçuk ÖZGER, Zehra NARLI
Solid Organ Transplantasyonu Hastalarında CMV Yönetimi
Hande ARSLAN
İmmünsüpresif Hastada Dirençli Bakteri Sürveyansı
Özlem AZAP
Yeni Tedaviler ve Yeni İmmünsüpresifler
Sinem CİVRİZ BOZDAĞ
16:30-16:45 Çay-Kahve Molası
16:45-17:45
Satellit 8
Konu: Klinik Araştırmalardan Pratiğe Antifungal Tedavi
Moderatör: Ateş KARA
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi
Konuşmacı: Sibel AŞÇIOĞLU
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı
GILEAD
17:45-19:15 HASTANE İNFEKSİYONLARI-YOĞUN BAKIM İNFEKSİYONLARI5
Oturum Başkanları: Dilek ARMAN, Halis AKALIN
e-poster Sunucuları: Serpil MIZRAKÇI, Arzu ALTUNÇEKİÇ YILDIRIM
Ülkemizde Durum ve UHESA Verileri
Yeşim ÇETİNKAYA ŞARDAN
Antibiyotik Kullanımı ve Direnç İlişkisi
Oğuz Reşat SİPAHİ
Hangi Hastada İnvazif Kandidiyaz Düşünelim? Tedavi Nasıl Olmalı?
Selda SAYIN KUTLU
Demet Önlemleri ve Uygulamaları
Gökhan AYGÜN
19:15-20:00 Çay-Kahve Molası
20:00 Sosyal Program-Büyük Akşam Yemeği
3 İnfeksiyon Dünyası VİRAL HEPATİTLER Platformu
4 İnfeksiyon Dünyası İMMÜNSÜPRESİF HASTADA İNFEKSİYONLAR Platformu
5 İnfeksiyon Dünyası HASTANE İNFEKSİYONLARI-YOĞUN BAKIM İNFEKSİYONLARI Platformu

27 MART 2016 PAZAR
09:00-10:30 PEDİATRİDEN GERİATRİYE 1. BASAMAKTA SIK RASTLANAN İNFEKSİYON HASTALIKLARI-1
Oturum Başkanları: Ergin ÇİFTÇİ, Mustafa NAMIDURU
Tonsillit
Hasan TEZER
Vuslat KEÇİK BOŞNAK
Sinüzit
Ahmet SOYSAL
Hüsnü PULLUKÇU
Otit
Ergin ÇİFTÇİ
Yaşar BAYINDIR
10:30-10:45 Çay-Kahve Molası
10:45-11:45 PEDİATRİDEN GERİATRİYE 1. BASAMAKTA SIK RASTLANAN İNFEKSİYON HASTALIKLARI-2
Oturum Başkanları: Ali MERT, Hasan TEZER
Pnömoni
Aslınur ÖZKAYA PARLAKAY
Gülden ERSÖZ
Üriner Sistem İnfeksiyonları
Metehan ÖZEN
Gökhan METAN
11:45-12:45 Öğle Yemeği
12:45-13:45
Satellit 9
Konu: Boğmaca Aşılamasında Koza Uygulaması
Konuşmacılar: Nur AKSAKAL
Aşkın GÜRA NEMLİOĞLU
SANOFI
13:45-14:00 Çay-Kahve Molası
14:00-15:00
Satellit 10
Konu: Erişkin Aşılamasında Güçlükler ve Çözümler
Konuşmacı: Prof.Dr. Esin ŞENOL
PFIZER
15:00-15:15 Çay-Kahve Molası
15:15-18:15 PEDİATRİDEN GERİATRİYE AŞI İLE KORUNMA:
ÇOK SORU ÇOK CEVAP6

Ateş KARA
Serhat ÜNAL
e-poster Sunucuları: Tuğba SARI, Nuran SARI, Cemal KOÇAK, Büşra ERGÜT SEZER, Melda ÇELİK
18:15-18:30 Kapanış
İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı 2016 adına
Çalıştay Eş Başkanı Volkan KORTEN
6 İnfeksiyon Dünyası AŞI ve İMMÜNİZASYON Platformu