İnfeksiyon Dünyası Çalıştay Logo 
Çalıştay Tarihi
Siz; infeksiyon hastalıkları ve mikrobiyoloji ile ilgilenen tüm meslektaşlarımız...
« Geri Dön
 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Siz; infeksiyon hastalıkları ve mikrobiyoloji ile ilgilenen tüm meslektaşlarımız,

Çalışma hayatınızda karşınıza çıkan, olguların tanı ve tedavisine, idari konulara veya güncel mevzuata yönelik soru(n)larınızın İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı 2016'da yanıt bulması ve deneyimlerinizi paylaşmanız için e-posterlerinizi bekliyoruz.

Burada hedeflenen yaşadığınız, yaşandığını düşündüğünüz, mevcut ve/veya olası soru(n)larınızı paylaşmak ve interaktif bir ortamda benzer soru(n)ları yaşayan kişilerle uygun çözüm(ler) bulmaktır.

Bir kişinin soru(n)larına bulduğu çözümler herkes için uygun olabilir, biraraya gelindiğinde soru(n)lar farklı yönleriyle ele alınıp paylaşılarak daha iyi çözümler üretilebilir.

E-POSTER MODÜLÜNE GİTMEK İÇİN

Çalıştay'daki başlıca konular şunlardır:

*Aşı ve İmmünizasyon
*Diyabetik Ayak İnfeksiyonları
*Hastane İnfeksiyonları
*HIV/AIDS
*Viral Hepatitler
*İmmünsüpresif Hastada İnfeksiyonlar
*İntraabdominal İnfeksiyonlar
*Mikrobiyoloji: Laboratuvar - Klinisyen İşbirliği
*Pediatrik İnfeksiyonlar
*Sepsis
*Toplum Kökenli Pnömoni
*Yoğun Bakım İnfeksiyonları

Çalıştay'ın ana hedefi her türlü soru(n)un ve çözüm önerilerinin tartışılması olup e-poster konuları yukarıdaki başlıklarla sınırlı olmayacaktır.

"Çözümler soru ile başlar"
"Sorunlar paylaşılırsa çözüm kolaylaşır"
"Bilgi ve deneyim paylaşımı önemlidir"


Benzer sorunların e-poster olarak paylaşılmış olabileceği düşüncesi, sizi kendi soru(nu)nuzu aktarmaktan alıkoymasın...

Örnek e-posterlere İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı 2016 web sitesinden veya aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.
http://calistay2016.infeksiyondunyasi.org/eposter.pdf

http://calistay2016.infeksiyondunyasi.org