İnfeksiyon Dünyası Çalıştay Logo 
Çalıştay Tarihi
e-posterlerde Soru(n), Olay/Olgu, Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?, Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu Formatı...
« Geri Dön
 

Resmi büyütmek için tıklayınız.

e-posterlerde Soru(n), Olay/Olgu, Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?,
Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu Formatı...

Çalıştay'ın farklı formatına paralel olarak e-poster formatında da farklılıklar bulunmaktadır:
  1. Çalıştay'da poster alanı bulunmayacaktır.
  2. Başvuruda e-poster özeti hazırlanmayacak ve tam metin şekliyle kaydedilecektir.
  3. Alışılagelen "Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular ve Sonuçlar" yerine "Soru(n), Olay/Olgu, Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?, Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu" formatı seçilmiştir.
  4. e-poster formatında gönderilen soru(n)lar ve deneyimler değerlendirilecek, konularına göre sınıflandırılacaktır.
  5. Bilimsel oturumlarda yer alan "Soru(nu)m var" sunumları konuyla ilgili e-posterler arasından seçilecek ve poster sahibi tarafından 3 dakikalık sözlü sunum olarak paylaşılacaktır.
  6. Kabul edilen tüm e-posterler Çalıştay süresince sunum olarak ekranlarda gösterilecektir.
  7. Çalıştay'da ele alınamayan veya çözüme kavuşmayan soru(n)ların yer aldığı e-posterler ise sonraki süreç içinde İnfeksiyon Dünyası Platformu'nda tartışmaya açılacaktır.
Her bir e-poster bildirisinde, yazarlar tarafından belirlenen bir katılımcı "Bildiriyi Sunan Araştırmacı" statüsünde kabul edilmektedir.

E-POSTER MODÜLÜNE GİTMEK İÇİN (http://calistay2016.infeksiyondunyasi.org/eposter)

Örnek e-posterlere İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı 2016 web sitesinden veya aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.
http://calistay2016.infeksiyondunyasi.org/eposter.pdf