İnfeksiyon Dünyası Çalıştay Logo 
Çalıştay Tarihi
Çünkü Videosu: Doç. Dr. Figen KAPTAN - Prof. Dr. Volkan KORTEN