İnfeksiyon Dünyası Çalıştay Logo 
Çalıştay Tarihi
Çünkü Videosu: Doç. Dr. Özlem GÜZEL TUNÇCAN - Prof. Dr. Ayşe KALKANCI