İnfeksiyon Dünyası Çalıştay Logo 
Çalıştay Tarihi
Çünkü Videosu: Yrd. Doç. Dr. Şiran KEŞKE - Yrd. Doç. Dr. Aslıhan CANDEVİR ULU,
Prof. Dr. Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN, Prof. Dr. Hüsnü PULLUKÇU